Dlaczego powstała ta strona?

Portal „ZMODYFIKOWANE” ma na celu zapewnienie edukacji, aby kobiety podejmowały świadome decyzje co do sposobu karmienia swoich dzieci. Chcemy dać wsparcie rodzicom karmiącym oraz dokarmiającym dzieci substytutami mleka kobiecego tzw. preparatami do żywienia niemowląt.

Nie promujemy takiego sposobu  karmienia, nie reklamujemy preparatów do żywienia niemowląt, ani środków spożywczych uzupełniających, obejmujących produkty zbożowe przetworzone i inne środki spożywcze dla niemowląt i małych dzieci w wieku od roku do 3 lat. Po prostu informujemy.

Globalna strategia żywienia dzieci

Karmienie piersią jest wzorcowym sposobem dostarczania idealnej żywności, zapewniającej zdrowy rozwój niemowląt oraz integralną częścią procesu reprodukcyjnego kobiety. Aby zapewnić dzieciom optymalny wzrost, rozwój i zdrowie należy karmić je wyłącznie mlekiem matki przez pierwsze 6 miesięcy życia, a następnie – pod osłoną mleka matki – wprowadzać zdrową żywność uzupełniającą. Zaleca się karmienie piersią do 2 lat i dłużej.

Zwiększenie globalnej ilości dzieci karmionych piersią zapobiegłoby śmierci 820.000 osób rocznie. Natomiast wzrost liczby matek karmiących na całym świecie uniemożliwiłby 20.000 przypadków raka piersi u kobiet rocznie.

W sytuacji, gdy niemowlęta nie są karmione mlekiem z piersi, należy odżywiać je odpowiednimi substytutami mleka kobiecego, tzw. preparatami do żywienia niemowląt. Matki, które nie mogą lub nie chcą karmić piersią – pomimo posiadanej wiedzy co do korzyści płynących z karmienia piersią – nie mogą być oceniane przez inne osoby.

Statystyki dotyczące sposobu karmienia niemowląt

Polskie statystyki dotyczące sposobu karmienia niemowląt są jednoznaczne. Zgodnie z danymi Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego – Państwowego Zakładu Higieny, w roku 2014, w dniu wypisu ze szpitala mieszankę sztuczną otrzymywało 25,8% noworodków. W 2015 roku już 27,1%.

Zdecydowana większość polskich dzieci jest karmiona sztucznie!

Z danych GUS za rok 2014 wynika, że w 6 tygodniu życia już 54% niemowląt było karmionych sztucznie, a 46% – w jakikolwiek sposób piersią. Jakikolwiek sposób to zarówno karmienie wyłącznie naturalnie (KP lub KPI) lub mieszane (dokarmianie preparatami do żywienia niemowląt).

W 9 miesiącu życia już 83% polskich niemowląt jest karmionych sztucznie (a pozostałe 17% – w jakikolwiek sposób). Wraz z prowadzeniem pokarmów uzupełniających wiele matek rezygnuje z karmienia naturalnego na rzecz preparatów do żywienia niemowląt. 

Dlatego na naszej stronie piszemy również o tym jak ważne jest zdrowe żywienie małych dzieci.

Brak rzetelnej wiedzy i wsparcia

Matki karmiące substytutami mleka kobiecego nie mają wsparcia personelu medycznego i źródeł realnych informacji na temat takiego sposobu karmienia. Pozostawione same sobie, z butelką w dłoni. Matki karmią, opierając się na własnej intuicji lub korzystają z doświadczeń innych matek oraz czerpią wiedzę ze źródeł związanych z producentami substytutów mleka kobiecego.

Wiele z nich chciało karmić piersią, ale…
nie otrzymały rzetelnych wskazówek o karmieniu piersią lub utrzymaniu laktacji.
Nie uzyskały profesjonalnej pomocy lub nie wiedziały, gdzie jej szukać.

Niekiedy zdarza się, że po jakimś czasie matki zaczynają na własną rękę poszukiwania informacji o laktacji. Kiedy niemowlę nie toleruje kolejnego preparatu do żywienia, podejmują czasami próbę relaktacji. Te, które dowiedziały się, że jest to możliwe. A jest ich niewiele…

Ta strona jest właśnie dla Ciebie, jeżeli:

szukasz rzetelnej wiedzy na temat karmienia sztucznego,

chcesz karmić lub dokarmiać swoje dziecko substytutami mleka kobiecego świadomie, ograniczając ryzyka wynikające z takiego sposobu karmienia,

zostałaś mamą adopcyjną niemowlęcia i chciałbyś zacząć karmić je piersią (sztucznie lub naturalnie).

TY też możesz pomóc w tworzeniu i utrzymaniu portalu „ZMODYFIKOWANE”

Posiadasz specjalistyczną wiedzę w zakresie karmienia niemowląt substytutami mleka kobiecego i możesz się nią podzielić pisząc artykuły lub udzielając konsultacji.

Jesteś mamą karmiącą substytutami mleka kobiecego (bez względu na powód) i chcesz się podzielić swoją historią oraz doświadczeniem – dając wsparcie innym mamom.

  Jesteś mamą, która z sukcesem wróciła do karmienia piersią lub własnym mlekiem po wyciszeniu laktacji i chcesz opisać swoją historię – dając innym matkom nadzieję.

Masz własną propozycję pomocy lub chęć dołączenia do Zespołu – napisz do nas na e-mail: fundacja@mlekiemmamy.org

Jednocześnie informujemy, że Fundacja „Mlekiem Mamy” respektuje obowiązujące w Polsce ustawy i rozporządzenia dotyczące środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz środków farmaceutycznych. Nie reklamujemy i nie prowadzimy sprzedaży preparatów do żywienia niemowląt oraz żywności dedykowanej małym dzieciom, a także nie podejmujemy innych działań sprzecznych z misją i etyką Fundacji.

Pytania pomocnicze do historii

Podoba Ci się to, co robimy? Możesz dorzucić się do utrzymania strony oraz wesprzeć nasze działania edukacyjne.

Wpłatę w dowolnej kwocie możesz dokonać na konto Fundacji „Mlekiem Mamy”

mBank: 13114020040000300277431381

tytuł przelewu: darowizna na cele statutowe

Uwaga: Osoby fizyczne, a także spółki osobowe, mogą odliczyć w zeznaniu rocznym (PIT) łącznie kwotę stanowiącą 6% dochodu, a osoby prawne 10% dochodu (CIT).

Możesz użyć też szybkich płatności bezpośrednio ze strony Fundacji Mlekiem Mamy

Słowa konsultantki laktacyjnej Nancy Mohrbacher, które odzwierciedlają to, co robimy jako doule i promotorki karmienia piersią CNoL:

„Moja misja polega na pomaganiu kobietom w osiągnięciu ich celu w zakresie karmienia piersią, a nie na jego wyznaczaniu. Nie jest moją rolą przekonywać je do czegoś, czego nie chcą. Bez względu na drogę, którą obiorą, wszystkie młode matki potrzebują wsparcia. I dobrej, kompetentnej informacji.”

NASI EKSPERCI UDZIELAJĄ CI WSPARCIA OKOŁOPORODOWEGO

https://www.fundacja.mlekiemmamy.org/dzialnosc-odplatna/#nasza-oferta

Działania Fundacji “Mlekiem Mamy” są możliwe dzięki Waszym darowiznom.

Jeżeli otrzymałaś wsparcie lub wiedzę i chcesz wyrazić swoją wdzięczność, albo Twoje idee są spójne z misją Fundacji – dołącz do naszych Darczyńców. Pomóż Zespołowi Fundacji realizować jej cele statutowe.Jednocześnie informujemy o możliwości skorzystania z naszych usług świadczonych w ramach działalności odpłatnej.

ZOBACZ NASZĄ OFERTĘ.