Karmienie sztuczne niemowląt – wykaz skrótów

Podziel się

W przestrzeni publicznej, internetowej, czy w rozmowach pomiędzy matkami lub z pracownikami medycznymi można spotkać się z różnymi hasłami – skrótami będącymi określeniami sposobów karmienia niemowląt i małych dzieci. Niektóre z nich są bardzo popularne, inne – spotykane rzadziej. Nie wszyscy też znają ich znaczenie. Przedstawiamy te, które dotyczą karmienia sztucznego. Prawdopodobnie będziecie zaskoczeni. Oto ich wykaz.

if – infant formula (baby formula) / formuła

Literowiec “if” wziął się od określenia w języku angielskim “infant formula” używanego zamiennie z “baby formula”, czyli preparatu dla niemowląt wyprodukowanego według ściśle określonej formuły (wzoru, przepisu) – uzupełniającego lub zastępującego mleko kobiece. Preparaty do dalszego żywienia niemowląt to z ang. follow-on formula. Początkowo formuła miała stanowić żywność specjalnego przeznaczenia do karmienia niemowląt, które nie mogą być karmione piersią. Obecnie jednak w wielu krajach na świecie więcej dzieci jest karmionych sztucznie niż naturalnie.

KB – karmienie butelką

Karmienie butelką (KB) w przeciwieństwie do karmienia piersią (KP) utożsamiane jest zazwyczaj z mamami karmiącymi sztucznie (KS=Kif). Za pomocą butelki karmią również mamy KPI (karmiące piersią inaczej), czyli karmiące wyłącznie odciągniętym mlekiem (KB=Kmm). Zatem mamy KB, to zarówno mamy karmiące naturalnie, jak i sztucznie.

KM – karmienie mieszane

Karmienie mieszane (KM) to zazwyczaj naturalne karmienie (KN) niemowląt (KP lub KPI) uzupełniane w razie potrzeby – głównie z powodu braku mleka – preparatem do żywienia niemowląt (KS). Niemowlęta są zbyt często dokarmiane mieszankami mlecznymi, ponieważ matki KP nie są informowane o możliwości dokarmiania własnym mlekiem lub w przypadku ściągania mleka – o konieczności zwiększenia ilości / długości sesji, aby wyprodukować większą ilość pokarmu dla dziecka. Czasami jednak, w przypadku za niskiego poziomu laktacji, karmienie mieszane jest konieczne. KM=Kmm+Kif

KS – karmienie sztuczne

Karmienie sztuczne (KS) polega na karmieniu dzieci tylko substytutami mleka kobiecego, czyli preparatami do żywienia niemowląt i małych dzieci, zwanymi powszechnie mlekiem modyfikowanym lub mieszanką mleczną. Obecnie mleka sztuczne są produkowane głównie na bazie przetworzonego mleka krowiego, ale spotyka się również mleka kozie, sojowe i inne. Mleko podawane jest przeważnie przy pomocy butelki. KS=Kfm=Kif

WKS – wyłączne karmienie sztuczne

Wyłączne karmienie sztuczne (WKS) to podawanie niemowlętom wyłącznie mleka sztucznego. Zgodnie z wytycznymi WHO wyłączne KS, podobnie jak wyłączne karmienie naturalne (KN), powinno trwać do momentu ukończenia przez niemowlę 6 miesiąca życia. Następnie karmienie sztuczne należy kontynuować do ukończenia przez dziecko pierwszego roku życia, wprowadzając jednocześnie produkty uzupełniające. Preparaty do żywienia niemowląt zamienia się stopniowo na produkty stałe. W 1. roku życia dzieciom można podawać mleka innych ssaków.

BLW

Coraz częściej można natknąć się na ten skrót w sieci i w literaturze. Literowiec BLW pochodzi od określenia w języku angielskim baby-led weaning i jest to jeden ze sposobów rozszerzania diety dziecka, będący kontynuacją karmienia piersią.

BLW można stosować również w przypadku dzieci karmionych sztucznie. Co więcej – wprowadzając do diety takiego dziecka zdrowe potrawy z domowego stołu zamiast wysoko przetworzonych produktów o wątpliwym składzie – działa się profilaktycznie. Zdrowa i różnorodna dieta zapobiega chorobom w przyszłości jak na przykład otyłość, czy utajona miażdżyca.

mm – mleko mamy

W naszym kraju skrót “mm” jest bardzo popularny. Zaskakujące jest, że został on przywłaszczony do określania preparatów do żywienia niemowląt, potocznie zwanych mlekiem modyfikowanym lub mieszanką mleczną. Niestety dlatego “mm” częściej kojarzy się rodzicom mieszkającym w Polsce, a nawet lekarzom, z mlekiem sztucznym niż mlekiem dla niemowląt jakim jest mleko własnej matki.

Zatem skrót “mm”, to nic innego, jak mleko matki, mleko mamy, w tłumaczeniu na język angielski – mother milk.

Więcej o skrótowcach określających karmienie naturalne możecie dowiedzieć się stąd.

Obrazek wyróżniający: zdjęcie z archiwum MM.

Podziel się

Fundacja "Mlekiem Mamy" wspiera w karmieniu naturalnym. Jeżeli karmienie piersią okazuje się niemożliwe, pokazujemy, że można karmić piersią inaczej (KPI), tj. odciągniętym mlekiem i podawać je w inny sposób. Edukujemy w zakresie tzw. świadomego rodzicielstwa i zdrowego stylu życia już od pierwszych chwil dziecka.